• slider image 417
  • slider image 569
  • slider image 419
  • slider image 578
  • slider image 576
  • slider image 592
  • slider image 594
  • slider image 605
:::
註冊組 林于芳 - 升學資訊 | 2023-04-15 | 點閱數: 13

主旨:檢送臺南市崑山高級中等學校「112 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學簡章」。
說明:臺南市崑山高級中等學校於 112 年度之臺南學習區完全免試入學簡章,請公告予貴校學生、家長周知。